Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2014

kochamspac
6949 d93d 500
Reposted frompolciak polciak viabonjourkitty bonjourkitty
3845 6906 500
Reposted fromunco unco viabonjourkitty bonjourkitty
kochamspac
4433 9031 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viabonjourkitty bonjourkitty
kochamspac

Przyjedź... to się nawrócę... to uwierzę jeszcze raz. 

— Fisz
kochamspac

June 03 2014

2723 072d

 

kochamspac
Chcę czegoś PRAWDZIWEGO.
kochamspac
Reposted frommayamar mayamar viazupawproszku zupawproszku
kochamspac
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo
kochamspac
7771 f0a0
Reposted fromzatora zatora viamarysia marysia

May 21 2014

kochamspac

March 13 2014

kochamspac
5786 8e6a
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viamarysia marysia
kochamspac
Play fullscreen
20 strangers were asked to kiss for the first time.
Amazing.
Reposted frommarysia marysia
kochamspac

March 09 2014

kochamspac

March 02 2014

kochamspac
8166 7eb7 500
Reposted fromanamont anamont viabonjourkitty bonjourkitty
kochamspac
4929 2472 500
To jest myśl.
Reposted fromresort resort viabonjourkitty bonjourkitty
kochamspac
Play fullscreen
"chciałbym powiedzieć ci
opisać cały ból
przypomnieć wielkość chwil
używać małych słów
z każdym paznokciem twój 
przywoływałem śmiech
nie mogłem krzyczeć już
omdlenie darem jest"
Reposted fromdotknij dotknij
kochamspac
7225 6498
Reposted frombubububu bubububu viaholdyourbreath holdyourbreath
kochamspac
(85) tumblr
Reposted fromweightless weightless viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl